graffiti-verwijderen

Graffiti laten verwijderen

Zien = Geloven. Vraag vandaag nog de GRATIS DEMO aan

06 55772869

Waarom Graffiti laten Verwijderen?

De meest voor de hand liggende reden is natuurlijk dat het geen gezicht is. Het is een definitieve domper op de uitstraling van uw bedrijf als een (potentiële) klant bij uw bedrijfspand aankomt en begroet wordt door een graffiti tekening. U heeft maar één kans om een goede eerste indruk te maken en een bedrijfspand onder de graffiti draagt daar niet aan bij. Ondanks het feit dat u niets kan doen dat een graffiti tekening op uw pand geplaatst is, is snelle verwijdering van graffiti voor de uitstraling van een bedrijf van het grootste belang.

Als u de graffiti laat zitten, nodigt dat uit tot het plaatsen van een volgende graffiti. Ondanks het feit dat in de wereld van de graffiti tekenaars een soort 'ere-code' heerst om niet over elkaars tags te spuiten, is uw gevel aan de andere kant van het gebouw daarmee niet veilig. Meteen graffiti verwijderen ontmoedigt de graffiti artiesten om uw bedrijfspand te kiezen. Zij voelen zich toch ook een soort van artiesten en willen eer van hun werk. Hun werk kunnen tonen aan mede artiesten. Als de graffiti tag de volgende dag meteen verwijderd wordt dan ontmoedigt dat deze en andere graffiti kunstenaars om uw pand een volgende keer weer te kiezen.

Hoe langer graffiti op de muur zit, hoe beter deze hecht aan de ondergrond. Bovendien hecht andere verontreiniging zich bovenop de graffiti en is het op termijn nodig om eerst de overige verontreiniging te verwijderen voordat effectief de graffiti verwijderd kan worden. Het is dus zaak graffiti op uw bedrijfspand zo snel mogelijk te verwijderen.

De mindere uitstraling van een pand met graffiti kan zelfs leiden tot het aantrekken van ander onheil. Een 'armoedige' uitstraling van een bedrijfspand of bedrijfsterrein kan zaken als ongewenste nachtelijke bezoekers in de vorm van hang jongeren en criminele ontmoetingen in de hand werken. Bij Ecowas is het daarom ook zeer goed mogelijk om in een samenwerkingsverband als bijvoorbeeld ondernemers op een industrieterrein of winkeliersvereniging in één keer alle graffiti in groter gebied te verwijderen.

Gevaren van het Verkeerd Verwijderen van Graffiti

Graffiti wordt tegenwoordig vaak met spuitbussen aangebracht. Het effect van graffiti op de ondergrond kan echter funest zijn. Het verwijderen van graffiti met de verkeerde methode of met de juiste methode die verkeerd wordt uitgevoerd evenzeer. Spuitverf is een hardnekkig goedje. De mensen die ooit zelf hebben geprobeerd graffiti te verwijderen, zullen hierover kunnen meepraten. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe zachter de ondergrond is waarop de graffiti is aangebracht, hoe groter de kans op beschadiging van deze ondergrond. Hoe zachter de ondergrond of geverfde gevel onder de graffiti is, hoe groter de kans op beschadiging. Soms levert graffiti verwijdering zelfs blijvende schade op. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. De methoden om graffiti te verwijderen zijn:

  • Chemisch reinigen
  • (Zand)stralen
  • Reinigen met hoge druk / hoge temperatuur

Chemisch Reinigen

Soms is de graffiti zo goed aan de ondergrond gehecht of zijn meerdere lagen verf over elkaar gespoten dat chemisch reinigen noodzakelijk is. Er wordt op dat moment een oplosmiddel gebruikt dat de verf oplost waarna deze door schrapen of afspuiten te verwijderen is. Het vergt niet veel verbeelding om u voor te stellen dat deze middelen niet goed voor het milieu zijn. Een mogelijkheid om schadelijke milieu effecten tot een minimum te beperken is het opvangen van het afvalmateriaal dat van de schoon te maken muur komt. Dit kan schraapsel zijn of verontreinigd water als de muur wordt afgespoten. Vervolgens kan het afvalmateriaal op verantwoorde wijze verwerkt worden.

Daarnaast kunnen oplosmiddelen die gebruikt worden om graffiti te verwijderen funest zijn voor de ondergrond onder de graffiti. Deze ondergrond kan een originele verflaag zijn die beschadigd raakt. Maar ook schade aan pleisterwerk, cement, bakstenen en zelfs gestort beton is niet uit te sluiten. Zoals gezegd is graffiti vaak een hardnekkig goedje en de chemicaliën die gebruikt moeten worden, zullen behoorlijk agressief zijn. Lange termijn schade kan bijvoorbeeld zelfs het aantasten van de structurele integriteit van de bakstenen zijn. Hierdoor zullen alle vormen van verontreiniging zich makkelijker aan de baksteen kunnen hechten. Zelfs de veilige levensduur van de bakstenen in de muur kan in het geding zijn. Chemisch verwijderen van graffiti is dus niet een beslissing om lichtvaardig te nemen.

(Zand)stralen

Zandstralen of stralen met een ander straalmiddel kan in sommige gevallen effectief zijn. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat de ondergrond van keihard materiaal moet zijn (bijvoorbeeld gestort beton) om inzetbaar te zijn. Het voordeel van deze methode is dat het vaak een minder natte methode is waardoor restmateriaal relatief eenvoudig bij elkaar geveegd kan worden. Maar ook dan is het rest materiaal te klasseren als chemisch verontreinigd. Je zit immers nog met de verfresten tussen het straalmateriaal in de maag. Ook dit restafval zal op een verantwoorde wijze verwerkt moeten worden.

Voor zachtere materialen dan beton bestaat het gevaar dat niet alleen de graffiti verwijderd wordt maar ook de bovenste laag van bijvoorbeeld de baksteen. De baksteen wordt hierdoor poreus en gaat water opnemen. Dit kan tot allerlei vochtproblemen en schimmels leiden. Ook aan de binnenzijde van uw bedrijfspand! Een met water volgezogen baksteen kan bij vorst zelfs breken onder druk van ijsvorming in de baksteen. Dus ook bij toepassen zandstralen op een te zachte ondergrond of het verkeerd uitvoeren van zandstralen om graffiti te verwijderen op een harde achtergrond kan onherstelbare schade aan uw gevel het gevolg zijn. Dit verkeerde toepassen komt dan vaak neer op onprofessioneel gebruik van de zandstraalmachine en het te lang aanstralen van één punt.

Reinigen met hoge druk / hoge temperatuur

In de basis lijkt dit de meest veilige methode om graffiti te verwijderen. Wellicht ook de methode om te proberen voor aan één van de hiervoor genoemde methodes te denken. En in principe is dit ook zo. Omdat in deze methode een combinatie van hoge temperatuur en hoge druk gebruikt wordt, zijn er meerdere instellingen te proberen van temperatuur en druk en toch binnen veilige marges aangaande de ondergrond te blijven. Vergis u echter niet, ook water onder zeer hoge druk (200+ bar) kan een bakstenen muur beschadigen. Het zal niet zijn dat de stukken steen u om de oren vliegen. Hoge waterdruk kan echter de buitenste laag van de baksteen beschadigen, poreus maken. Zeker bij oudere, zachtere bakstenen is dit het geval. De buitenste laag van de baksteen zorgt ervoor dat water minder snel in de steen trekt en dat vocht door de steen naar buiten kan. Als deze laag bij het verwijderen van graffiti beschadigd raakt, wordt de baksteen poreus en kan water opslaan en zelfs doorvoeren. Met alle problemen van vocht- en schimmeloverlast van dien.

Of de baksteen of andere ondergrond beschadigd raak van reinigen met hoge druk en hoge temperatuur hangt of van de apparatuur en de professionaliteit van degene die de apparatuur bedient. Net als bij zandstralen zorgt het te lang op één punt aanstralen van een gevel voor beschadigingen bij het verwijderen van graffiti. Daarnaast is ook de kwaliteit van de gebruikte apparatuur van belang. Hoe hoger de temperatuur is waarmee de gevel geraakt wordt, hoe lager de druk kan zijn.

Zonder Beschadiging Graffiti Verwijderen met de DOFF

De DOFF is een uniek apparaat in de schoonmaakwereld. De DOFF komt uit het Verenigd Koninkrijk waar het al jaren de verplichte standaard is in het reinigen van monumenten. Alleen bedrijven die met de DOFF werken en gecertificeerd zijn in het verantwoord gebruik ervan mogen vanwege de vaak delicate ondergronden van monumenten, graffiti verwijderen van monumenten.

Dat de DOFF om kan gaan met delicate ondergronden wil echter niet zeggen dat het geen krachtpatser is. Alleen de kracht van deze machine ligt in het kunnen gebruiken van super verhitte waterdeeltjes. Veel heter dan met een gewone stoomreiniger mogelijk is. Tot wel 150 graden Celsius bij het verlaten van de spuitmond. Deze hitte verdwijnt ook echter weer snel. Hierdoor wordt de graffiti met een enorme hitte aangepakt maar op het moment dat de waterdeeltjes de ondergrond raken is een deel van deze intense hitte weer verdwenen. Hierdoor is het risico op beschadiging van de ondergrond minimaal.

De DOFF is ook flexibel in te stellen en kan met verschillende spuitmonden werken die ofwel heel geconcentreerd of wat meer gelijkmatig de hitte op het verontreinigde oppervlak kunnen brengen. Hierdoor is meestal wel een afstelling te vinden die graffiti verwijderd en de ondergrond van uw bedrijfspand in tact laat. Vaak zonder chemicaliën.

Mocht de graffiti te hardnekkig zijn dan werkt ook Ecowas met ondersteuning van verfverzachters. Deze middelen maken de verf zacht zodat de DOFF het alsnog met zo min mogelijke schade kan verwijderen. Omdat de DOFF zo'n krachtig apparaat is, kan dit echter vaak in veel lagere doseringen dan normaal nodig is om graffiti te verwijderen. De muur wordt met een sterk verdund verzachtinsmiddel behandeld. Nadat het verzachtingsmiddel zijn werk heeft gedaan, wordt de DOFF met zijn hoge temperatuur en gematigde druk op de graffiti los gelaten. Daarna nog één keer afspuiten en de graffiti is in 9 van de 10 keer in 1 maal verwijderd. Daarnaast is het, afhankelijk van de omgeving van waar de graffiti verwijderd moet worden, bijvoorbeeld om restwater op te vangen en verantwoord te laten verwerken.

Overtuigd? Vraag nu een demo of offerte aan.

Vrijblijvend een gratis demonstratie?