gevelreiniging

Uw gevel laten reinigen

Zien = Geloven. Vraag vandaag nog de GRATIS DEMO aan

06 55772869

Waarom de gevels van uw pand laten reinigen?

Stel u komt aan bij een bedrijf. U zit nog op de wip of u zaken wilt doen met deze partij. Als u richting de entree gaat, valt u op dat het onkruid tussen de klinkers vandaan komt. De ramen zijn duidelijk al een tijd niet gelapt. En bij nadere beschouwing blijkt de gevel al een tijd niet gereinigd en onder de aanslag en verkleuring te zitten. Wat is uw eerste indruk van dit bedrijf. Zou u in eerste aanleg meteen genegen zijn met dit bedrijf zaken te doen? Of staan ze eigenlijk 2 - 0 achter? Precies. Het gaat om de professionele uitstraling van uw bedrijf.

Ook als huiseigenaar is het natuurlijk fijn, voor uzelf, uw gezin en bezoeker, een fris ogend en gezond pand binnen te stappen. U en uw gezin brengen een groot deel van de tijd door in huis. Dan is het toch vanzelfsprekend dat je dit goed wilt onderhouden en de buitenruimte gezond wilt houden?

Daarnaast draagt het regelmatig schoon maken van de gevels van uw pand bij aan het beschermen van uw investering. Het regelmatig reinigen van de gevels van uw pand zorgt dat uw buitenmuren in top conditie blijven. Dit voorkomt lekkage en vocht doorlating. Is vocht eenmaal binnen dan ontstaat vaak ook een gezondheidsrisico door het ontstaan van schimmels en het rondzwerven van sporen. Een goed onderhouden gevel bespaart u tevens toekomstige kosten.

Laat daarom regelmatig uw gevel reinigen. Maar let op wat u doet en wie u inhuurt. Sommige vormen van 'reiniging' doen meer kwaad dan goed. Zorg dat u met professionals in zee gaat als u de gevels van uw pand laat reinigen.

 

Schade aan uw gevel door gevelreiniging

Er bestaan verschillende vormen van gevelreiniging. Allen met hun specifieke voor- en nadelen. Maar enkele wel met meer na- dan voordelen. Informeer uzelf goed als u de gevels van uw pand laat reinigen. Laat de specialist die u inhuurt u ook duidelijk maken wat voor verontreiniging of aanslag van uw gevel gereinigd gaan worden. Kort door de bocht zijn er twee verschillende soorten aanslag:

  • biologische
  • en niet-biologische aanslag.

Beide vormen van verontreiniging vergen een totaal verschillende aanpak om succesvol en voor lange termijn uw gevel te reinigen. En beide vormen van verontreiniging brengen risico's met zich mee die de kop opsteken als de gevelreiniging met de onjuiste methode wordt uitgevoerd. Of met de juiste methode die verkeerd wordt uitgevoerd. Ook daar zit een risico op schade aan de gevel van uw bedrijfspand. Met alle gevolgen van vochtoverlast of lekkage van dien.

Biologische Aanslag

Biologische aanslag, denk hierbij aan bijvoorbeeld mos, algen en andere groene aanslag, moet niet alleen verwijderd worden maar ook gedood. Als met hoge druk alleen de aanslag van uw gevel wordt gespoten, is de kans groot dat deze aanslag binnen de kortste keren terug komt. En niet alleen terug komt. Vaak nog erger dan voorheen. Dit komt doordat de aanslag alleen los gespoten wordt van de gevel en door de druk zich juist over een groter gebied verspreid. Om uw gevel mooi te houden moet u steeds vaker laten reinigen. Een extra kostenpost dus. En daarmee schade voor uw (bedrijfs)portemonnee.

Een nog grotere schadepost kan zich voordoen als met te hoge druk gewerkt wordt. Of als bijvoorbeeld voor (zand)stralen gekozen wordt om biologische aanslag te verwijderen. Te hoge waterdruk of (zand)stralen kan leiden tot beschadigingen aan het voegwerk. In extreme gevallen zelfs tot beschadiging van de baksteen. E.e.a. kan leiden tot vochtoverlast en lekkage. Als de baksteen zelf beschadigd raakt, kan een met water vol gezogen steen bij bevriezing zelfs barsten. En dan zal u de gevel van uw pand zelf moeten laten restaureren. U kan echter opgelucht adem halen, als u met professionals werkt zal u hier niet tegenaan lopen.

Ook biologische aanslag die te lang op uw gevel zit blakert zwart. Door de tand des tijds verkoolt het organische materiaal en wordt het zwart. Deze koolstof laat zich nauwelijks verwijderen. Je kunt je zelfs afvragen of je deze aanslag wel wilt verwijderen. Want deze aanslag geeft de looks van de oudheid van een gebouw weer. We willen juist dat oude gebouwen er ook oud uit zien. Immers, het kijken naar een gebouw van 400 honderd jaar oud die er uitziet als nieuw, wie wil dat? Met dit soort vragen werken wij iedere dag en brengen hierover graag advies uit.

 

Niet-biologische Aanslag

De meest voorkomende niet-biologische aanslag komt van het verkeer; roet. Het meest opvallende van deze vorm van aanslag is dat als hij niet op tijd wordt aangepakt, het gebouw onder een grijs / zwarte laag komt te zitten. Op sommige gebouwen zie je dat ook. Als de aanslag niet aangepakt wordt, kan deze keihard worden en is nog nauwelijks te verwijderen. Het verwijderen van deze vorm van aanslag vergt een ferme aanpak.

Historische gebouwen hebben vaak ook last van dit soort aanslag. Alleen met oude gebouwen moet je heel goed uitkijken. Steen en mortel soorten die in het verre verleden werden gebruikt, zijn vaak zachter dan de huidige soorten. Te agressief schoonmaken leidt al snel tot schade. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina 'reiniging monumenten en oude gebouwen'.

Soorten gevelreiniging en hun voor en nadelen

De meest voorkomende aanpakken van gevelreiniging zijn:

  • Hoge Druk / Hoge Temperatuur
  • (Zand)stralen
  • Chemisch reinigen (Zuur of base)

Hoge Druk / Hoge Temperatuur

Druk en temperatuur zijn twee zijden van een weegschaal als het gaat om effectief uw gevel reinigen. Hoe hoger de temperatuur van het water is, hoe lager de druk kan zijn. En vice versa. Veel stoomreigers die gebruikt worden om gevels te reinigen, komen niet tot extreem hoge temperaturen. Dit betekent dat er vaak voor gekozen wordt met hogere druk te werken. Werken met hoge druk verhoogt de kans op beschadiging van voegen, bakstenen en beschadiging van de naden tussen metalen platen. Of deze manier van reinigen werkt, hangt met name af van twee factoren:

  • Het materiaal waarmee gewerkt wordt
  • De professionaliteit van degene die de apparatuur bedient.

Houdt u er rekening mee dat de manier van reinigen, indien onprofessioneel uitgevoerd, uw gevel permanent kan beschadigen. In het gunstigste geval kunt u de gevel eenmalig laten repareren. In ongunstiger geval zal u regelmatig extra onderhoud aan uw gevel moeten laten doen om deze in goede conditie te houden. In het ergste geval is uw gevel dusdanig beschadigd dat repareren geen zin meer heeft. In dat geval zal u op termijn de gevel opnieuw moeten optrekken of bekleden. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. Wij raden daarom aan uitsluiten met professionals te werken om uw gevel te reinigen zodat u een gezonde, sterke, en na reiniging ook weer stralende, gevel behoudt.

(Zand)stralen

Verschillende vormen van stralen worden nog steeds veel gebruikt om gevels te reinigen. Helaas wordt ook zandstralen ingezet om uw muur te reinigen terwijl helemaal niet nodig is en een onnodig risico op beschadiging met zich meebrengt. Soms is het niet de aangeraden methode om de gevel van uw huis of bedrijf te laten reinigen. Soms lijkt het alsof iemand een hamer goed kan hanteren en er van overtuigd is geraakt dat dit het aanbevolen gereedschap is voor elk probleem. Maar ga maar eens verven met een hamer. Of schroeven uitdraaien. Verschillende problemen, ook op het gebied van gevelreiniging, vragen passende oplossingen. De passende oplossing zit in het gebruikte gereedschap om uw gevel te reinigen. Alsmede de professionaliteit van degene die het gereedschap gebruikt.

(Zand)stralen is alleen een oplossing voor hardnekkige aanslag op een keiharde ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van koolstof of graffiti op een betonnen muur. En dan nog raden wij vaak niet aan met traditioneel stralen te werken maar met een TORC. De TORC is een straal apparaat dat niet eenpuntig straalmateriaal op de muur af spuit maar op een cyclische manier. Hierdoor veegt het straalmateriaal als het ware langs de muur in plaats van er keihard, op één punt, tegenaan te spuiten. Dit voorkomt een hoop schade.

Bij het schoonmaken van uw gevel met zandstralen is er altijd een aanzienlijk risico op schade. Door de impact van de straaldeeltjes op de muur beschadigen de voegen en soms zelfs de baksteen. Hoe zeer uw gevel beschadigt hangt af van de gekozen zandstraal machine, de uiteindelijk gekozen druk en de professionaliteit van degene die het apparaat bedient. Het zal duidelijk zijn dat hoe langer één punt aangestraald wordt, hoe groter de kans op schade is. Dus nogmaals, zandstralen is alleen een te verkiezen methode van gevelreiniging als de ondergrond keihard is en de aanslag zeer hardnekkig. En houdt u er SVP rekening mee dat enige reparatie na zandstralen doorgaans nodig is.

Is de ondergrond erg zacht, belt u ons voor een advies en proefstuk reinigen. Vraag via één van de op deze pagina beschikbare knoppen een gratis demo aan.

Chemisch Reinigen (zuur of base)

Chemisch reinigen van de gevel zou, net als (zand)stralen, alleen ingezet moeten worden bij sterke verontreiniging. En als vastgesteld is dat de muur en de voegen niet onherstelbaar beschadigd raken. Chemische gevelreiniging met zuren of basen (vaak een verdunning van zoutzuur of een verdunning van chloor) worden vaak ingezet bij gevelreiniging van sterk verontreinigde muren met een 'gezonde' gevel als achtergrond. U ziet al aan de chemicaliën die ingezet worden bij het chemisch reinigen van gevels dat dit geen kinderspel is. In het geval van gevelreiniging; dat u het alleen aan professionals moet overlaten gevels met chemicaliën te reinigen.

Het komt voor dat ecologische gevelreiniging wordt aangeboden. Echter, vraag svp door aangezien chemisch reinigen vaak toch neer komt op het reinigen met een variant van zoutzuur of chloor. En dat zijn niet echt stoffen die zomaar milieuvriendelijk te noemen zijn. In combinatie met stoom reiniging en hoge druk is het echter mogelijk een zo laag mogelijke concentratie van zoutzuur of chloride te gebruiken voor het reinigen van uw muur. Als u een bedrijf vindt dat het gebruik van chemische stoffen inkleed in een totale aanpak met hoge druk, hitte en eventueel afvangen van restwater, dan weet u dat u met professionals te maken heeft.

Uw Gevel Impregneren

Om door gevelreiniging gemaakte schade te herstellen wordt vaak aangeraden uw voegen te herstellen en daarna uw muur te impregneren. Het herstellen van uw voegen is altijd een goed voornemen. Tenminste, als u het met het juiste materiaal en door de juiste professionals laat uitvoeren. Stel altijd zeker dat de gebruikte mortel zachter is dan uw stenen. Moderne vormen van cement harden zo uit dat zij harder zijn dan de gebruikte stenen. En het probleem met beschadigde stenen is dat zij poreus zijn geworden en meer water opnemen dan de bedoeling is. In een strenge winter springen dan uw bakstenen kapot omdat de mortel harder is dan uw stenen en niet meegeeft. Bij het reinigen van gevels van oude gebouwen en monumenten is het van het hoogste belang hier rekening mee te houden. En eigenlijk te kiezen voor een methode van gevelreiniging die uw muur intact en gezond houdt

Maar daar waren we niet. Stel dat uw muur al beschadigd is, uw voegen hersteld, impregneren maar. Over impregneren na gevelreiniging wordt vaak te eenvoudig gedacht. Allereerst wordt vaak verteld dat impregneren van de gevel een oplossing voor vele jaren is. Wel 7 tot 15 jaar kan u na het impregneren van uw muren weer vooruit. Waar 1 tot hooguit 7 jaar realistischer is. Met iedere 7 jaar impregneren valt wellicht nog te leven. Maar ieder jaar uw gevel impregneren? Zo ziet u dat verkeerd reinigen van uw gevel tot enorme kostenposten kan leiden. En dat gevelreiniging op de juiste manier uitgevoerd juist een bescherming van uw investering is. Voorkomen is beter dan blussen en wij raden dan ook aan om voor een gevelreinigingsmethode die uw gevel gezond houdt

Gevelreiniging met de DOFF-installatie

Het unieke aan de DOFF-installatie is dat gewerkt wordt met zeer hoge temperaturen om uw gevel te reinigen. Temperaturen tot wel 120 graden Celsius op het moment van contact tussen de super verhitte waterdeeltjes en de gevel. Het is namelijk één ding om 120 graden Celsius in de boiler te bereiken maar 120 graden Celsius bij contact met de gevel? Dat kan alleen met de DOFF.

Met het reinigen van de gevel met de DOFF is het voornamelijk de extreem hoge temperatuur in het contactvlak die het werk doet. Daardoor kan de druk omlaag. En kunnen wij als Ecowas, als wij chemische middelen in moeten zetten voor gevelreiniging, werken met veel lagere concentraties van schadelijke stoffen als zoutzuur en op chloor gebaseerde middelen dan doorgaans het geval is. Wij kunnen zelfs indien gewenst het restwater opvangen gedurende het schoonmaakproces.

Met de DOFF kunnen wij veel gevel verontreiniging aanpakken. Tot het in bepaalde gevallen verwijderen van verf en graffiti aan toe. En als we dan toch moeten kiezen voor het inzetten van chemicaliën voor gevelreiniging, kunnen we dat doen met zo laag mogelijke concentraties van schadelijke stoffen. En op ecologische wijze door opvang rest water en verantwoorde afvoer.

We streven er naar geen chemicaliën te gebruiken en in de meeste gevallen lukt dat !

Overtuigd? Vraag nu een demo of offerte aan.

Vrijblijvend een gratis demonstratie?